Az iroda

Letétkezelés

Ügyfeleimnek lehetősége van az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény szerinti esetekben készpénz vagy értéktárgy letétbe helyezésére, amit a letéti szerződésben foglalt feltételek szerint kerül kezelésre.

 

Elektronikus aláírás

Rendelkezem minősített elektronikus aláírással.

 

Jogügyletek fokozott biztonsága érdekében történő ellenőrzés

Ügyfeleim jogügyleteinek fokozott biztonsága érdekében a (JÜB) rendszeren keresztül lehetőség van az előttem bemutatott személyi igazolványnak, útlevélnek, jogosítványnak a nyilvántartási adatokkal való egyezőségét és érvényességét a nyilvántartó hatóságoknál ellenőrizni.

 

Elektronikus cégeljárás

Minősített elektronikus aláírásom segítségével jogosult vagyok az elektronikus cégeljárás során a gazdasági társaságok cégbíróság előtti ügyeinek elektronikus ügyintézésére (alapítás, módosítás).

 

Elektronikus fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem

Minősített elektronikus aláírásom segítségével jogosult vagyok, a fizetési meghagyásos eljárás iránti kérelmek elektronikus úton történő benyújtására és a képviseletemben ellátott fizetési meghagyásos ügyek elektronikus úton történő archiválására, lekérdezésére, elektronikus úton végrehajtási eljárás kezdeményezésére.

 

Elektronikus archiválás és adatmentés

Szkennelés útján lehetőség van elektronikusan, biztonsági mentés útján és papír formátumban is tárolni és archiválni dokumentumokat, okiratokat, amelyekről másolat kérhető.

Foglalás