Szolgáltatások

Az alább részletesen felsorolt szakterületekkel kapcsolatos minden olyan ügyvédi tevékenységet ellátok, amelyet az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény lehetővé tesz.

Gazdasági jog:

 • gazdasági társaságok alapítása
 • társasági szerződések módosítása
 • egyesületek, alapítványok nyilvántartásba vétele
 • cégek teljes körű képviselete

 

Munkajog:

 • a gazdasági társaságok jogszerű működésének biztosítása munkajogi szempontból
 • munkaszerződések elkészítése, módosítása, megszüntetése
 • munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos okiratok szerkesztése
 • munkaszerződések véleményezése
 • munkajogi tanácsadás munkavállalók és munkáltatók részére
 • munkaviszonyból eredő jogviták peren kívüli rendezése
 • munkajogi viták esetén képviselet munkaügyi perekben
 • munkaügy szabályzatok, kollektív szerződések elkészítése, véleményezése
 • közalkalmazotti és köztisztviselő jogviszonnyal összefüggő tanácsadás,
 • szerződések és beadványok elkészítése, valamint képviselet ellátása
 • a munkaviszony megszüntetése jogszerűségének vizsgálata
 • tanulmányi szerződés szerkesztése
 • munkabérrel kapcsolatos követelések érvényesítése
 • munkaviszonnyal összefüggő kártérítési igények érvényesítése

 

Büntetőjog:

 • büntetőeljárásban védői feladatok teljeskörű ellátása, sértetti képviselet

 

Ingatlanjog:

 • ingatlanokkal kapcsolatos szerződések elkészítése (adásvételi-, csere-, ajándékozási, bérleti szerződés, társasházi alapító okirat elkészítése, szükség esetén a hitelt nyújtó pénzintézettel történő folyamatos egyeztetés )
 • termőfölddel kapcsolatos szerződések elkészítése
 • közös tulajdon keletkezésével, megszűnésével kapcsolatos szerződések előkészítése
 • teljes körű földhivatali ügyintézés

 

Polgári jog:

 • jogi tanácsadás, szerződések véleményezése,
 • szerződések-, okiratok szerkesztése,
 • jogi képviselet peren kívül, illetve nem peres és peres eljárásokban hatóságok, bíróságok előtt,
 • jogi képviselet hagyatéki eljárásban,
 • társadalmi szervezetek alapítása (egyesület, alapítvány),
 • ingatlan adásvétel, csere, ajándékozás lebonyolítása (szerződés szerkesztése, képviselet az ingatlanügyi hatóságok előtt)
 • tartási-, életjáradéki szerződés készítése
 • végrendelet készítése, őrzése

 

 

Családjog:

 • házassági bontóperek,
 • gyermekelhelyezéssel, tartásdíjjal kapcsolatos tanácsadás, peres képviselet,
 • házassági vagyonjogi szerződés elkészítése

 

Követelések behajtása: 

 • hitelezők képviselete nem fizető adósaikkal szemben (végelszámolás, csőd és felszámolási eljárásban, végrehajtási eljárásban)
 • fizetési meghagyás szerkesztése

 

Közigazgatási jog:

 • közigazgatási határozatokkal kapcsolatos tanácsadás
 • közigazgatási hatóságok előtti képviselet ellátása, kérelem benyújtása
 • fellebbezés, bírósági felülvizsgálat iránti kereset, újrafelvételi kérelem, méltányossági kérelem benyújtása, képviselet a jogorvoslati eljárások során
 • fogyasztóvédelmi ügyek
Foglalás